Dorostenci, junioři...
je potřeba se zamyslet nad možností udělat si zbrojní průkaz (ZP) pro sportovní účely. Zvláště u střelců, kteří směřují do juniorské kategorie to bude nezbytné pro případ účasti na zahraničních soutěžích, kde je podmínkou mít evropský zbrojní pas se zapsanou zbraní, jehož vydání je podmíněno vlastnictvím tohoto zbrojního průkazu.
Nejlépe o prázdninách je možno tento zbrojní průkaz udělat, pakliže s tím souhlasí zákonný zástupce (zpravidla rodiče), což stvrzují svým podpisem ve volně psaném prohlášení. U sportovní střelby je možno mít zbrojní průkaz typu B, s potvrzením členství v registrovaném střeleckém klubu, již od 15 let. I tak však platí povinnost, že do věku 18 let musí být při střelbě a manipulaci se zbraní (na tréninku či na závodech) přítomna osoba starší 21 let, která již má zbrojní průkaz alespoň tři roky a zajistí bezpečnou manipulaci a používání střelné zbraně a střeliva. Do věku 18 let tak zbrojní průkaz B dovoluje mít u sebe, nabývat do vlastnictví (avšak ne nakupovat), přepravovat a skladovat sportovní zbraně a náboje. Od 18 let pak mohou držitele manipulovat se zbraní a municí samostatně (a také si sportovní zbraň koupit) a od 21 let pak i zodpovídat za jiné. 
V prvé řadě je však potřeba přihlásit se ke zkoušce z odborné způsobilosti za účelem vydání zbrojního průkazu. Tento formulář je běžně k vyzvednutí na policii ČR - zbraně a střelivo, v Plzni na Borech (u Luny, je tam o dopravní odbor). Jelikož jsem to již s některými střelci řešil, mám jich několik u sebe a je možno si je vzít. Odevzdat je mohu zase hromadně, avšak je potřeba volně psaného souhlasu zákonného zástupce u mladších 18ti let, nebo je možno odevzdat je přímo na místě osobně. 
Zkouška zahrnuje dvě části, teoretickou - 30 otázek typu výběru odpovědi A,B,C a část praktickou - rozborka sborka nějaké zbraně (nejspíše pistole) a střelba na terč (asi také pistole, ale možná i brokovnice či puška).
Všem zájemcům však doporučuji nejprve projít si zákon o zbraních a střelivu a všechny testové otázky (těch je skoro 500), které jsou k dispozici na stránkách http://zbranekvalitne.cz/zbrojni-prukaz/testove-otazky/,
poté se přihlásit na školení u stejného komisaře, který je pak u zkoušky. Toto školení a zkoušení (u zkušebního komisaře p. Koutského) bývá také na střelnici v Plzni-Lobzích a je zpoplatněno 500,-Kč. Při něm projdete jak teoretickou, tak část praktickou. Samotná zkouška je pak zpoplatněna 1300,-Kč a po jejím úspěšném absolvování se ještě platí kolek 700,-Kč, s kterým se pak žádá o vydání zbrojního průkazu, spolu s dalšími doklady (občanský průkaz, souhlas rodičů, potvrzení členství SSK, potvrzení zdravotní způsobilosti - psychotesty zatím v platnost pro získání ZP nevstoupily). Platnost složené zkoušky je tři měsíce a tak je dle data narození možnost mít ZP jen u některých letos patnáctiletých. Ostatní mladší pak musí rok počkat.

 

S novým tisíciletím se začala postupně projevovat klesající tendence zájmu sportující mládeže o vrcholový sport. Jak zaznamenalo mnoho sportovních odvětví, aktuální vrcholoví reprezentanti ČR ve svých sportech jsou posledními mohykány, kteří vzešli ještě za staré éry vedení sportu a jejichž zenit se blíží. Nových sportovců, kteří by je nahradili, však mnoho není. Tutéž situaci postihlo také prostředí armádního sportu. V našem případě nová éra přinesla zrušení základní vojenské služby, což byl nejlepší přísun kvalitních sportovců do rezortních sportovních center, mezi něž patří Armádní sportovní centrum (ASC) Dukla se základnou v Praze. Motivace, dnes již neexistující, byla jednoduchá. Ti nejlepší z ČR, dříve i ze Slovenska, se vyhnou klasické základní vojenské službě a mohou se dva roky (později jeden rok) věnovat plně svému sportu, předvést zlepšení své výkonnosti a vztah k danému sportovnímu odvětví, odměnou jim pak byla nabídka profesionálního úvazku v místě působnosti dílčího Armádního sportovního oddílu (ASO) Dukla.

ASO sportovní střelby Dukla má svou působnost v Plzni-Lobzích, kde je kompletní zázemí moderních střelnic a doprovodných objektů, profesionální vedení, logistické a trenérské zabezpečení pro dané disciplíny sportovní střelby. Od roku 1991 tomuto ASO Dukla Plzeň velí a jako vedoucí trenér vede úspěšně (dříve pplk.) Ing. Bohumír Pokorný, který v době postupně končící základní vojenské služby zachytil nepříznivý vliv nové doby a předpokládal nemilý vývoj situace se sportující mládeží. S dobrou vizí pak se slovy „musíme si budoucnost vychovávat sami, nejen čekat, co vzejde ze zbytků základen mládeže, zvláště když máme nejlepší podmínky v ČR pro rozvoj sportovní střelby“, dal příležitost mně, mladému trenérovi, abych tuto vizi naplnil. Díky kvalitnímu zázemí, materiální podpoře dobře fungujícího Sportovně střeleckého klubu (SSK) Dukla Plzeň, který práci s mládeží zastřešuje pod hlavičkou Českého střeleckého svazu (ČSS), jsou nyní již první dva střelci, David Hrčkulák a Martina Francová, vzniklí z první generace mládeže v Dukle Plzeň, mezi dospělými pod vedením ASO Dukla Plzeň a bojují o své výsluní ve střeleckém světě. Za nimi je pak rozsáhlá skupina 30ti střílejících členů mládeže (do 20ti let) SSK Dukla Plzeň ročníků 1995-2001 a skupina dalších 20ti členů žákovských kategorií Střeleckého kroužku (SK) Dukla Plzeň ročníků 2001-2003 (do 14ti let).

Od roku 2005, kdy začal fungovat střelecký kroužek, procházel systém práce s mládeží na Dukle Plzeň řadami změn a úprav, vždy s myšlenkou pro získání početnější skupiny střelců v dané kategorii a s obecně vyšší výkonností, až k dnešní podobě, kdy členové střílející mládeže SSK Dukla Plzeň patří mezi nejlepší střelce v ČR a pravidelně na svých vrcholných střeleckých soutěžích získávají medailová umístění jak individuální, tak družstevní.

mcrmladeze2014 232

Úspěšní střelci žákovských kategorií střeleckého kroužku Dukla Plzeň při Mistrovství ČR mládeže 2014, Plzeň.


Dukla Plzeň

Google+