S novým tisíciletím se začala postupně projevovat klesající tendence zájmu sportující mládeže o vrcholový sport. Jak zaznamenalo mnoho sportovních odvětví, aktuální vrcholoví reprezentanti ČR ve svých sportech jsou posledními mohykány, kteří vzešli ještě za staré éry vedení sportu a jejichž zenit se blíží. Nových sportovců, kteří by je nahradili, však mnoho není. Tutéž situaci postihlo také prostředí armádního sportu. V našem případě nová éra přinesla zrušení základní vojenské služby, což byl nejlepší přísun kvalitních sportovců do rezortních sportovních center, mezi něž patří Armádní sportovní centrum (ASC) Dukla se základnou v Praze. Motivace, dnes již neexistující, byla jednoduchá. Ti nejlepší z ČR, dříve i ze Slovenska, se vyhnou klasické základní vojenské službě a mohou se dva roky (později jeden rok) věnovat plně svému sportu, předvést zlepšení své výkonnosti a vztah k danému sportovnímu odvětví, odměnou jim pak byla nabídka profesionálního úvazku v místě působnosti dílčího Armádního sportovního oddílu (ASO) Dukla.

ASO sportovní střelby Dukla má svou působnost v Plzni-Lobzích, kde je kompletní zázemí moderních střelnic a doprovodných objektů, profesionální vedení, logistické a trenérské zabezpečení pro dané disciplíny sportovní střelby. Od roku 1991 tomuto ASO Dukla Plzeň velí a jako vedoucí trenér vede úspěšně (dříve pplk.) Ing. Bohumír Pokorný, který v době postupně končící základní vojenské služby zachytil nepříznivý vliv nové doby a předpokládal nemilý vývoj situace se sportující mládeží. S dobrou vizí pak se slovy „musíme si budoucnost vychovávat sami, nejen čekat, co vzejde ze zbytků základen mládeže, zvláště když máme nejlepší podmínky v ČR pro rozvoj sportovní střelby“, dal příležitost mně, mladému trenérovi, abych tuto vizi naplnil. Díky kvalitnímu zázemí, materiální podpoře dobře fungujícího Sportovně střeleckého klubu (SSK) Dukla Plzeň, který práci s mládeží zastřešuje pod hlavičkou Českého střeleckého svazu (ČSS), jsou nyní již první dva střelci, David Hrčkulák a Martina Francová, vzniklí z první generace mládeže v Dukle Plzeň, mezi dospělými pod vedením ASO Dukla Plzeň a bojují o své výsluní ve střeleckém světě. Za nimi je pak rozsáhlá skupina 30ti střílejících členů mládeže (do 20ti let) SSK Dukla Plzeň ročníků 1995-2001 a skupina dalších 20ti členů žákovských kategorií Střeleckého kroužku (SK) Dukla Plzeň ročníků 2001-2003 (do 14ti let).

Od roku 2005, kdy začal fungovat střelecký kroužek, procházel systém práce s mládeží na Dukle Plzeň řadami změn a úprav, vždy s myšlenkou pro získání početnější skupiny střelců v dané kategorii a s obecně vyšší výkonností, až k dnešní podobě, kdy členové střílející mládeže SSK Dukla Plzeň patří mezi nejlepší střelce v ČR a pravidelně na svých vrcholných střeleckých soutěžích získávají medailová umístění jak individuální, tak družstevní.

mcrmladeze2014 232

Úspěšní střelci žákovských kategorií střeleckého kroužku Dukla Plzeň při Mistrovství ČR mládeže 2014, Plzeň.


Dukla Plzeň

Google+