S novým tisíciletím se začala postupně projevovat klesající tendence zájmu sportující mládeže o vrcholový sport. Jak zaznamenalo mnoho sportovních odvětví, aktuální vrcholoví reprezentanti ČR ve svých sportech jsou posledními mohykány, kteří vzešli ještě za staré éry vedení sportu a jejichž zenit se blíží. Nových sportovců, kteří by je nahradili, však mnoho není. Tutéž situaci postihlo také prostředí armádního sportu. V našem případě nová éra přinesla zrušení základní vojenské služby, což byl nejlepší přísun kvalitních sportovců do rezortních sportovních center, mezi něž patří Armádní sportovní centrum (ASC) Dukla se základnou v Praze. Motivace, dnes již neexistující, byla jednoduchá. Ti nejlepší z ČR, dříve i ze Slovenska, se vyhnou klasické základní vojenské službě a mohou se dva roky (později jeden rok) věnovat plně svému sportu, předvést zlepšení své výkonnosti a vztah k danému sportovnímu odvětví, odměnou jim pak byla nabídka profesionálního úvazku v místě působnosti dílčího Armádního sportovního oddílu (ASO) Dukla.

ASO sportovní střelby Dukla má svou působnost v Plzni-Lobzích, kde je kompletní zázemí moderních střelnic a doprovodných objektů, profesionální vedení, logistické a trenérské zabezpečení pro dané disciplíny sportovní střelby. Od roku 1991 tomuto ASO Dukla Plzeň velí a jako vedoucí trenér vede úspěšně (dříve pplk.) Ing. Bohumír Pokorný, který v době postupně končící základní vojenské služby zachytil nepříznivý vliv nové doby a předpokládal nemilý vývoj situace se sportující mládeží. S dobrou vizí pak se slovy „musíme si budoucnost vychovávat sami, nejen čekat, co vzejde ze zbytků základen mládeže, zvláště když máme nejlepší podmínky v ČR pro rozvoj sportovní střelby“, dal příležitost mně, mladému trenérovi, abych tuto vizi naplnil. Díky kvalitnímu zázemí, materiální podpoře dobře fungujícího Sportovně střeleckého klubu (SSK) Dukla Plzeň, který práci s mládeží zastřešuje pod hlavičkou Českého střeleckého svazu (ČSS), jsou nyní již první dva střelci, David Hrčkulák a Martina Francová, vzniklí z první generace mládeže v Dukle Plzeň, mezi dospělými pod vedením ASO Dukla Plzeň a bojují o své výsluní ve střeleckém světě. Za nimi je pak rozsáhlá skupina 30ti střílejících členů mládeže (do 20ti let) SSK Dukla Plzeň ročníků 1995-2001 a skupina dalších 20ti členů žákovských kategorií Střeleckého kroužku (SK) Dukla Plzeň ročníků 2001-2003 (do 14ti let).

Od roku 2005, kdy začal fungovat střelecký kroužek, procházel systém práce s mládeží na Dukle Plzeň řadami změn a úprav, vždy s myšlenkou pro získání početnější skupiny střelců v dané kategorii a s obecně vyšší výkonností, až k dnešní podobě, kdy členové střílející mládeže SSK Dukla Plzeň patří mezi nejlepší střelce v ČR a pravidelně na svých vrcholných střeleckých soutěžích získávají medailová umístění jak individuální, tak družstevní.

mcrmladeze2014 232

Úspěšní střelci žákovských kategorií střeleckého kroužku Dukla Plzeň při Mistrovství ČR mládeže 2014, Plzeň.